Dak lekkages verhelpen. 

Deze woning had op een aantal plekken waterproblemen. Deze zijn in samenwerking met de klant opgespoord en een oplossing voor bedacht.